TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HẦM BIOGAS

 

 

Cách tính toán làm hầm Biogas

Nuôi bao nhiêu heo nái, heo thịt đủ để ủ hầm biogas? Phân bò ủ hầm biogas được không? quy cách làm hầm? Công ty Khí Sinh Học Việt Nam hướng dẫn 1 cách tổng quát cho việc tính toán làm hầm Biogas hiệu quả với chi phí rẻ nhất.

Cách tính toán làm hầm Biogas

Tùy theo loại nguyên liệu vào sản lượng khí sinh học là khác nhau. Nguyên liệu nạp phổ biến nhất hiện nay là phân động vật. 1 kg phân lợn sản sinh 35-45 lít khí; 1 kg phân trâu bò có thể cho 15-32 lít khí.

1. Lượng khí biogas của trại heo theo mô hình trang trại kín (Trại lạnh)

(*)    : 3m3 nước thải/ 100 đầu heo/ ngày

(**)  : Số heo có mặt trong chuồng × hệ số 0.36

(***): ~65% sản lượng Biogas

Công thức tính kích thước của hầm biogas trang trại kín ( Lạnh)

Thể tích hồ (m3) = 0.03 × số đầu heo của trại x thời gian lưu trữ (30 ngày)

2. Cách tính cho mô hình trang trại nhỏ, theo mô hình gia đình

Gia súc/ Thể tích

8m3

12m3

16m3

Bò sữa

3

5

7

Bò thịt

6

12

18

Heo

15

25

38

Công thức tính kích thước của hầm biogas loại gia đình:

Phân tươi/ngày x số gia súc × 2 (với bò) hoặc × 3 (với heo) × thời gian lưu giữ (60 ngày)

Ví dụ: một trại có 45 heo nái trên 60kg (một heo nái sản xuất 2kg phân tươi/ngày)

Phân heo × số con × 3 × thời gian lưu giữ = 2 × 45 × 3 × 60 = 16200kg

Như vậy, hầm biogas nên có kích thước là 16m3.

 

 

 

Hotline tư vấn miễn phí: 0902884226
Zalo